Full 1
Full 2
slide-bager
Јавен Повик бр.01-2023
previous arrow
next arrow

Teksti nuk është përkthyer akoma në %LANG:,

ESM PRODHIMI DITOR

2294 MWh
Hidrocentralet
6990 MWh
Termocentralet
56 MWh
Mulli me erë

ELEVATION POINTS OF OHRID LAKE

Minimum elevation point 693,10 m        Maximum elevation point 693,75 m       Today's elevation point 693,34 m

PRODHIMI

KU PRODHOJME DHE SI

HARTA ENERGJETIKE E ESM
TERMOENERGJIJA
ENERGJIA NGA UJI
ENERGJIA NGA ERA

MJEDISI

Të vetëdijshëm për nevojën për të mbrojtur mjedisin, kompania jonë merr të gjitha masat për mbrojtjen e mjedisit.

MË SHUMË

ZHVILLIM DHE INVESTIME

PROJEKTE KAPITALE

Nevojat për energji elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut  vazhdimisht rriten, rrjedhimisht prodhimi në termocentrale dhe hidrocentrale vazhdimisht zmadhohet. Strategjia e zhvillimit të ShA ESM i jep përparësi zgjerimit të kapaciteteve prodhuese nga energjia e rinovueshme, veçanërisht prodhimit të energjisë elektrike nga era dhe uji. Planet zhvillimore të ShA […]

MË SHUMË
 

QENDRA E SHTYPIT

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

KONKURS Për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.

Në bazë të Memorandumit për bashkëpunim të nënshkruar në mes SHA Centralet elektrike të Maqedonisë së Veriut (SHA ESM Shkup) dhe Universitetit  të Tetovës, është shpallur:   KONKURS   për ndarjen e 5 bursave për studentët e Universitetit të Tetovës.   Në këtë konkurs mund të paraqiten studentët e Universitetit […]

MË SHUMË