Full 1
Full 2
slide-bager
Јавен Повик бр.01-2023
previous arrow
next arrow

ЕСМ Снабдување со топлина

тел: 02 3076 200
тел: 075 400 100
email: contact@esm-snabduvanje.mk

Договор за снабдување со топлинска енергија

ЕСМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

1557 MWh
Хидроелектрани
7136 MWh
Термоелектрани
170 MWh
Ветерници

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,31 м.н.в.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

Потребите за електрична енергија во Република Северна Македонија постојано растат, со што производството во термо и хидро електраните постојано се зголемува. Развојната стратегија на АД ЕСМ му дава приоритет на проширувањето на производ-ствените капацитети од обновлива енергија, особено на производството на електрична енергија од ветер и од вода. Развојните планови […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2023/24 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ – ШТИП 2023/24 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 2 стипендии за студентите на Факултетот за природни и технички науки – Штип АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат, во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2023/24 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 3 (ТРИ) СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ОД А.Д. ЕСМ 2023/24 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 3 стипендии за студентите на Електротехнички Факултет – Штип АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ
КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

КОНКУРС И АПИЛКАЦИЈА ЗА 5 СТИПЕНДИИ ОД ЕСМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 ГОДИНА

КОНКУРС за доделување 5 стипендии за студентите на Машински факултет-Скопје АПЛИКАЦИЈА за стипендија на студенти запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2022/2023 година

ПОВЕЌЕ