Коти на Охридско Езеро 2019


минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

23.1.2018

693,27 м.н.в.

22.1.2018

693,27 м.н.в.

21.1.2018

693,27 м.н.в.

20.1.2018

693,27 м.н.в.

19.1.2018

693,27 м.н.в.

18.1.2018

693,28 м.н.в.

17.1.2018

693,28 м.н.в.

16.1.2018

693,28 м.н.в.

15.1.2018

693,28 м.н.в.

14.1.2018

693,29 м.н.в.

13.1.2018

693,29 м.н.в.

12.1.2018

693,29 м.н.в.

11.1.2018

693,28 м.н.в.

10.1.2018

693,26 м.н.в.

9.1.2018

693,26 м.н.в.

8.1.2018

693,26 м.н.в.

7.1.2018

693,28 м.н.в.

6.1.2018

693,28 м.н.в.

5.1.2018

693,28 м.н.в.

4.1.2018

693,28 м.н.в.

3.1.2018

693,29 м.н.в.

2.1.2018

693,29 м.н.в.

1.1.2018

693,29 м.н.в.