Коти на Охридско Езеро 2018













минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

12.12.2018

693,31 м.н.в.

11.12.2018

693,31 м.н.в.

10.12.2018

693,32 м.н.в.

9.12.2018

693,32 м.н.в.

8.12.2018

693,32 м.н.в.

7.12.2018

693,32 м.н.в.

6.12.2018

693,33 м.н.в.

5.12.2018

693,33 м.н.в.

4.12.2018

693,33 м.н.в.

3.12.2018

693,34 м.н.в.

2.12.2018

693,34 м.н.в.

1.12.2018

693,34 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.11.2018

693,35 м.н.в.

29.11.2018

693,36 м.н.в.

28.11.2018

693,35 м.н.в.

27.11.2018

693,33 м.н.в.

26.11.2018

693,31 м.н.в.

25.11.2018

693,31 м.н.в.

24.11.2018

693,31 м.н.в.

23.11.2018

693,31 м.н.в.

22.11.2018

693,31 м.н.в.

21.11.2018

693,29 м.н.в.

20.11.2018

693,27 м.н.в.

19.11.2018

693,25 м.н.в.

18.11.2018

693,25 м.н.в.

17.11.2018

693,25 м.н.в.

16.11.2018

693,25 м.н.в.

15.11.2018

693,26 м.н.в.

14.11.2018

693,26 м.н.в.

13.11.2018

693,26 м.н.в.

12.11.2018

693,26 м.н.в.

11.11.2018

693,26 м.н.в.

10.11.2018

693,26 м.н.в.

9.11.2018

693,26 м.н.в.

8.11.2018

693,26 м.н.в.

7.11.2018

693,26 м.н.в.

6.11.2018

693,26 м.н.в.

5.11.2018

693,27 м.н.в.

4.11.2018

693,27 м.н.в.

3.11.2018

693,26 м.н.в.

2.11.2018

693,26 м.н.в.

1.11.2018

693,26 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.10.2018

693,25 м.н.в.

30.10.2018

693,24 м.н.в.

29.10.2018

693,25 м.н.в.

28.10.2018

693,25 м.н.в.

27.10.2018

693,25 м.н.в.

26.10.2018

693,25 м.н.в.

25.10.2018

693,25 м.н.в.

24.10.2018

693,26 м.н.в.

23.10.2018

693,26 м.н.в.

22.10.2018

693,27 м.н.в.

21.10.2018

693,27 м.н.в.

20.10.2018

693,27 м.н.в.

19.10.2018

693,27 м.н.в.

18.10.2018

693,27 м.н.в.

17.10.2018

693,27 м.н.в.

16.10.2018

693,27 м.н.в.

15.10.2018

693,28 м.н.в.

14.10.2018

693,28 м.н.в.

13.10.2018

693,28 м.н.в.

12.10.2018

693,28 м.н.в.

11.10.2018

693,28 м.н.в.

10.10.2018

693,28 м.н.в.

9.10.2018

693,28 м.н.в.

8.10.2018

693,29 м.н.в.

7.10.2018

693,29 м.н.в.

6.10.2018

693,29 м.н.в.

5.10.2018

693,29 м.н.в.

4.10.2018

693,30 м.н.в.

3.10.2018

693,30 м.н.в.

2.10.2018

693,30 м.н.в.

1.10.2018

693,32 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.9.2018

693,32 м.н.в.

29.9.2018

693,34 м.н.в.

28.9.2018

693,36 м.н.в.

27.9.2018

693,38 м.н.в.

26.9.2018

693,39 м.н.в.

25.9.2018

693,40 м.н.в.

24.9.2018

693,40 м.н.в.

23.9.2018

693,40 м.н.в.

22.9.2018

693,41 м.н.в.

21.9.2018

693,41 м.н.в.

20.9.2018

693,41 м.н.в.

19.9.2018

693,42 м.н.в.

18.9.2018

693,42 м.н.в.

17.9.2018

693,43 м.н.в.

16.9.2018

693,44 м.н.в.

15.9.2018

693,45 м.н.в.

14.9.2018

/

13.9.2018

693,47 м.н.в.

12.9.2018

693,48 м.н.в.

11.9.2018

693,49 м.н.в.

10.9.2018

693,50 м.н.в.

9.9.2018

693,51 м.н.в.

8.9.2018

693,51 м.н.в.

7.9.2018

693,52 м.н.в.

6.9.2018

693,53 м.н.в.

5.9.2018

693,53 м.н.в.

4.9.2018

693,54 м.н.в.

3.9.2018

693,53 м.н.в.

2.9.2018

693,54 м.н.в.

1.9.2018

693,54 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.8.2018

693,55 м.н.в.

30.8.2018

693,56 м.н.в.

29.8.2018

693,58 м.н.в.

28.8.2018

693,58 м.н.в.

27.8.2018

693,59 м.н.в.

26.8.2018

693,59 м.н.в.

25.8.2018

693,59 м.н.в.

24.8.2018

693,60 м.н.в.

23.8.2018

693,61 м.н.в.

22.8.2018

693,62 м.н.в.

21.8.2018

693,62 м.н.в.

20.8.2018

693,64 м.н.в.

19.8.2018

693,64 м.н.в.

18.8.2018

693,64 м.н.в.

17.8.2018

693,65 м.н.в.

16.8.2018

693,65 м.н.в.

15.8.2018

693,66 м.н.в.

14.8.2018

693,67 м.н.в.

13.8.2018

693,68 м.н.в.

12.8.2018

693,68 м.н.в.

11.8.2018

693,68 м.н.в.

10.8.2018

693,69 м.н.в.

9.8.2018

693,69 м.н.в.

8.8.2018

693,69 м.н.в.

7.8.2018

693,70 м.н.в.

6.8.2018

693,72 м.н.в.

5.8.2018

693,72 м.н.в.

4.8.2018

693,72 м.н.в.

3.8.2018

693,73 м.н.в.

2.8.2018

693,73 м.н.в.

1.8.2018

693,73 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.7.2018

693,74 м.н.в.

30.7.2018

693,75 м.н.в.

29.7.2018

693,75 м.н.в.

28.7.2018

693,75 м.н.в.

27.7.2018

/

26.7.2018

693,76 м.н.в.

25.7.2018

693,77 м.н.в.

24.7.2018

693,75 м.н.в.

23.7.2018

693,76 м.н.в.

22.7.2018

693,76 м.н.в.

21.7.2018

693,77 м.н.в.

20.7.2018

693,78 м.н.в.

19.7.2018

693,79 м.н.в.

18.7.2018

693,78 м.н.в.

17.7.2018

693,78 м.н.в.

16.7.2018

693,78 м.н.в.

15.7.2018

693,80 м.н.в.

14.7.2018

693,80 м.н.в.

13.7.2018

693,80 м.н.в.

12.7.2018

/

11.7.2018

693,81 м.н.в.

10.7.2018

693,82 м.н.в.

9.7.2018

693,82 м.н.в.

8.7.2018

693,82 м.н.в.

7.7.2018

693,82 м.н.в.

6.7.2018

693,82 м.н.в.

5.7.2018

693,82 м.н.в.

4.7.2018

693,83 м.н.в.

3.7.2018

693,83 м.н.в.

2.7.2018

693,83 м.н.в.

1.7.2018

693,83 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.6.2018

693,82 м.н.в.

29.6.2018

693,81 м.н.в.

28.6.2018

693,80 м.н.в.

27.6.2018

693,80 м.н.в.

26.6.2018

693,80 м.н.в.

25.6.2018

693,82 м.н.в.

24.6.2018

693,82 м.н.в.

23.6.2018

693,82 м.н.в.

22.6.2018

693,82 м.н.в.

21.6.2018

693,82 м.н.в.

20.6.2018

693,82 м.н.в.

19.6.2018

693,83 м.н.в.

18.6.2018

693,84 м.н.в.

17.6.2018

693,85 м.н.в.

16.6.2018

693,86 м.н.в.

15.6.2018

/

14.6.2018

693,87 м.н.в.

13.6.2018

693,88 м.н.в.

12.6.2018

693,88 м.н.в.

11.6.2018

693,88 м.н.в.

10.6.2018

693,90 м.н.в.

9.6.2018

693,90 м.н.в.

8.6.2018

693,91 м.н.в.

7.6.2018

693,91 м.н.в.

6.6.2018

693,92 м.н.в.

5.6.2018

693,93 м.н.в.

4.6.2018

693,95 м.н.в.

3.6.2018

693,95 м.н.в.

2.6.2018

693,95 м.н.в.

1.6.2018

693,95 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.5.2018

693,96 м.н.в.

30.5.2018

693,96 м.н.в.

29.5.2018

693,97 м.н.в.

28.5.2018

693,97 м.н.в.

27.5.2018

693,97 м.н.в.

26.5.2018

693,97 м.н.в.

25.5.2018

693,98 м.н.в.

24.5.2018

693,98 м.н.в.

23.5.2018

693,98 м.н.в.

22.5.2018

693,99 м.н.в.

21.5.2018

693,98 м.н.в.

20.5.2018

693,99 м.н.в.

19.5.2018

693,99 м.н.в.

18.5.2018

693,99 м.н.в.

17.5.2018

694,00 м.н.в.

16.5.2018

694,00 м.н.в.

15.5.2018

694,00 м.н.в.

14.5.2018

694,01 м.н.в.

13.5.2018

694,00 м.н.в.

12.5.2018

694,00 м.н.в.

11.5.2018

694,00 м.н.в.

10.5.2018

693,99 м.н.в.

9.5.2018

693,99 м.н.в.

8.5.2018

693,98 м.н.в.

7.5.2018

693,97 м.н.в.

6.5.2018

693,97 м.н.в.

5.5.2018

693,97 м.н.в.

4.5.2018

693,97 м.н.в.

3.5.2018

693,97 м.н.в.

2.5.2018

693,98 м.н.в.

1.5.2018

693,98 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

30.4.2018

693,98 м.н.в.

29.4.2018

693,98 м.н.в.

28.4.2018

693,98 м.н.в.

27.4.2018

693,98 м.н.в.

26.4.2018

693,98 м.н.в.

25.4.2018

693,98 м.н.в.

24.4.2018

693,98 м.н.в.

23.4.2018

693,98 м.н.в.

22.4.2018

693,98 м.н.в.

21.4.2018

693,98 м.н.в.

20.4.2018

693,98 м.н.в.

19.4.2018

693,98 м.н.в.

18.4.2018

693,98 м.н.в.

17.4.2018

693,98 м.н.в.

16.4.2018

694,00 м.н.в.

15.4.2018

694,00 м.н.в.

14.4.2018

694,00 м.н.в.

13.4.2018

694,00 м.н.в.

12.4.2018

694,01 м.н.в.

11.4.2018

694,01 м.н.в.

10.4.2018

694,02 м.н.в.

9.4.2018

694,02 м.н.в.

8.4.2018

694,02 м.н.в.

7.4.2018

694,02 м.н.в.

6.4.2018

694,02 м.н.в.

5.4.2018

694,02 м.н.в.

4.4.2018

694,02 м.н.в.

3.4.2018

694,03 м.н.в.

2.4.2018

694,03 м.н.в.

1.4.2018

694,02 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.3.2018

694,02 м.н.в.

30.3.2018

694,01 м.н.в.

29.3.2018

694,01 м.н.в.

28.3.2018

694,00 м.н.в.

27.3.2018

693,99 м.н.в.

26.3.2018

693,99 м.н.в.

25.3.2018

693,96 м.н.в.

24.3.2018

693,96 м.н.в.

23.3.2018

693,93 м.н.в.

22.3.2018

693,90 м.н.в.

21.3.2018

693,87 м.н.в.

20.3.2018

693,85 м.н.в.

19.3.2018

693,86 м.н.в.

18.3.2018

693,85 м.н.в.

17.3.2018

693,85 м.н.в.

16.3.2018

693,84 м.н.в.

15.3.2018

693,82 м.н.в.

14.3.2018

693,80 м.н.в.

13.3.2018

693,78 м.н.в.

12.3.2018

693,76 м.н.в.

11.3.2018

693,75 м.н.в.

10.3.2018

693,74 м.н.в.

9.3.2018

693,71 м.н.в.

8.3.2018

693,70 м.н.в.

7.3.2018

693,68 м.н.в.

6.3.2018

693,66 м.н.в.

5.3.2018

693,66 м.н.в.

4.3.2018

693,63 м.н.в.

3.3.2018

693,60 м.н.в.

2.3.2018

693,59 м.н.в.

1.3.2018

693,59 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

28.2.2018

/

27.2.2018

693,58 м.н.в.

26.2.2018

693,60 м.н.в.

25.2.2018

693,60 м.н.в.

24.2.2018

/

23.2.2018

693,60 м.н.в.

22.2.2018

693,59 м.н.в.

21.2.2018

693,58 м.н.в.

20.2.2018

693,57 м.н.в.

19.2.2018

693,56 м.н.в.

18.2.2018

693,56 м.н.в.

17.2.2018

693,56 м.н.в.

16.2.2018

693,54 м.н.в.

15.2.2018

693,51 м.н.в.

14.2.2018

693,50 м.н.в.

13.2.2018

693,50 м.н.в.

12.2.2018

693,49 м.н.в.

11.2.2018

693,49 м.н.в.

10.2.2018

693,49 м.н.в.

9.2.2018

693,48 м.н.в.

8.2.2018

693,46 м.н.в.

7.2.2018

693,45 м.н.в.

6.2.2018

693,43 м.н.в.

5.2.2018

693,39 м.н.в.

4.2.2018

693,37 м.н.в.

3.2.2018

693,37 м.н.в.

2.2.2018

693,36 м.н.в.

1.2.2018

693,36 м.н.в.

минимална кота: 693,10 м.н.в.; максимална кота: 693,75 м.н.в.;

31.1.2018

693,37 м.н.в.

30.1.2018

693,37 м.н.в.

29.1.2018

693,37 м.н.в.

28.1.2018

693,37 м.н.в.

27.1.2018

693,37 м.н.в.

26.1.2018

693,37 м.н.в.

25.1.2018

693,38 м.н.в.

24.1.2018

693,38 м.н.в.

23.1.2018

693,38 м.н.в.

22.1.2018

693,37 м.н.в.

21.1.2018

693,36 м.н.в.

20.1.2018

693,36 м.н.в.

19.1.2018

693,36 м.н.в.

18.1.2018

693,35 м.н.в.

17.1.2018

693,34 м.н.в.

16.1.2018

693,34 м.н.в.

15.1.2018

693,35 м.н.в.

14.1.2018

693,35 м.н.в.

13.1.2018

693,35 м.н.в.

12.1.2018

693,35 м.н.в.

11.1.2018

693,35 м.н.в.

10.1.2018

693,36 м.н.в.

9.1.2018

693,37 м.н.в.

8.1.2018

693,37 м.н.в.

7.1.2018

693,37 м.н.в.

6.1.2018

693,37 м.н.в.

5.1.2018

693,38 м.н.в.

4.1.2018

693,38 м.н.в.

3.1.2018

693,36 м.н.в.

2.1.2018

693,36 м.н.в.

1.1.2018

693,37 м.н.в.