Arrow
Arrow
Slider

ELEM PRODHIMI DITOR

Termocentralet
7562 MWh
Hidrocentralet
1412 MWh
mulli me erë
768 MWh

PRODHIMI

KU PRODHOJME DHE SI

HARTA ENERGJETIKE E ELEM
TERMOENERGJIJA
ENERGJIA NGA UJI
ENERGJIA NGA ERA

MJEDISI

Të vetëdijshëm për nevojën për të mbrojtur mjedisin, kompania jonë merr të gjitha masat për mbrojtjen e mjedisit.

MË SHUMË

ZHVILLIM DHE INVESTIME

INVESTIMET NË VITIN 2016

Depozitat e qymyrit “Zhivojno” është planifikuar të realizohet nga 2018 në 2024. Vlera e investimit është rreth 104 milion euro. Projekti minerar për hapje dhe shfrytëzim të qymyrit nga depozita “Zhivojno”, në të cilin është duke përdorur teknologjia e nëndheshme, është në proces dhe pritet të përfundojë këtë vit.

MË SHUMË
 

QENDRA E SHTYPIT

AD ELEM në panairin e punësimit dhe praktikës

AD ELEM në panairin e punësimit dhe praktikës

AD ELEM merr pjesë për herë të katërt në panairin e punësimit dhe praktikës “Kontakt 2017”, i cili në ditët e ardhshme do të mbahet në hapwsirat e përbashkëta të fakulteteve teknike (FEIT / MFS / FINKI / TMF). Studentët kanë mundësinë që njohurinë e tyre teorike, t’i plotësojne me […]

MË SHUMË
Ofertat e zgjedhura për furnizim me energji elektrike

Ofertat e zgjedhura për furnizim me energji elektrike

Në pajtim me shpalljen publike për blerjen e energjisë elektrike nga 03.07.2017, AD ELEM do të blejë energji elektrike me një çmim mesatar prej 36.4 euro. Kjo kosto është në përputhshmëri me “Termocentralet e Maqedonisë” dhe është më e ulët sesa margina aktuale e prodhimit të kompanisë.

MË SHUMË
Pres konferencë

Pres konferencë

SH.A. Termocentralet e Maqedonisë nuk do të kërkojë rritje në çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët tariforë, dhe bilancin negativ të operacioneve në fillim të vitit të shkaktuar nga importet e energjisë elektrike për shkak të motit ekstrem të ftohtë, do të kalojë me eksportim të energjisë elektrike, kur ajo […]

MË SHUMË