Arrow
Arrow
Slider

ЕЛЕМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

Термоелектрани
7505 MWh
Хидроелектрани
2883 MWh
Ветерници
462 MWh

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,83 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕЛЕМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА

Јагленово наоѓалиште  „Живојно“ се планира да се реализира од 2018 до 2024 година. Вредноста на инвестициското вложување е околу 104 милиони евра. Главниот рударски проект за отворање и експлоатација на јагленот од наоѓалиштето „Живојно“ со примена на подземна технологија се изработува и се очекува да заврши годинава. Во фаза на подготовка […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

ХЕС „Црн Дрим“ предвреме го оствари годишниот план за производство

ХЕС „Црн Дрим“ предвреме го оствари годишниот план за производство

Како резултат на исклучително поволната хидрологија, како и подготвеноста на електромашинската опрема во Хидроенергетскиот слив (ХЕС) „Црн Дрим“, што го сочинуваат хидролектраните „Шпиље“ и „Глобочица“, веќе е реализиран годишниот план за производство на електрична енергија. Во двете електрани за пет месеци произведени се вкупно 364 милиони киловат часови електрична енергија, […]

ПОВЕЌЕ
ТЕ Осломеј ќе се исклучи, се вклучува Блок 2 во РЕК Битола

ТЕ Осломеј ќе се исклучи, се вклучува Блок 2 во РЕК Битола

АД ЕЛЕМ ја информира јавноста дека термоелектраната Осломеј ќе се исклучи и на нејзино место ќе биде вклучен Блок 2 во РЕК Битола. И покрај тоа што дефектот на системот за водено отпепелување е отстранет и ТЕ Осломеј може да работи по сите еколошки стандарди, раководството на АД ЕЛЕМ одлучи да […]

ПОВЕЌЕ
Отстранет дефектот во системот за водено отпепелување во ТЕ Осломеј

Отстранет дефектот во системот за водено отпепелување во ТЕ Осломеј

АД ЕЛЕМ ја информира јавноста дека е отстранет дефектот во системот за водено отпепелување кој настана синоќа во термоелектраната Осломеј, поради што дојде до исфрлање одредена количина пепел во атмосферата. Станува збор за механички дефект, заглавен резервоар за хидросмеса, кој веќе е отстранет. Стручните екипи на електраната работат на повторно […]

ПОВЕЌЕ