Arrow
Arrow
Slider

ЕЛЕМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

Термоелектрани
7301 MWh
Хидроелектрани
5471 MWh
Ветерници
153 MWh

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,90 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕЛЕМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА

Јагленово наоѓалиште  „Живојно“ се планира да се реализира од 2018 до 2024 година. Вредноста на инвестициското вложување е околу 104 милиони евра. Главниот рударски проект за отворање и експлоатација на јагленот од наоѓалиштето „Живојно“ со примена на подземна технологија се изработува и се очекува да заврши годинава. Во фаза на подготовка […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

Соопштение за медиуми

Соопштение за медиуми

Во врска со вчерашната прес конференција на ВМРО ДПМНЕ, сакаме да нагласиме дека во текот на минатиот викенд, поради невремето, ветерот од 90км на час и високите бранови, водата прели на крајбрежјето на Охрид и околината. Водата стигна на крајбрежјето поради брановите, а не поради разликата во сантиметри во нивото […]

ПОВЕЌЕ
Со контролиран испуст се балансираат нивото на Охридското Езеро и нивото на Црн Дрим

Со контролиран испуст се балансираат нивото на Охридското Езеро и нивото на Црн Дрим

Поради врнежите од дожд и топењето на снегот што предизвика голем доток на води, во изминатите неколку недели нивото на Охридското Езеро континуирано и брзо се зголемува и во последните два дена ја надмина максималната кота од 693.75 мнв. Според мерењата кои ги врши надлежната служба на ХЕС Црн Дрим, […]

ПОВЕЌЕ
Соопштение

Соопштение

Во врска со кривичните пријави поднесени денеска од СВР Битола, АД ЕЛЕМ ја информира јавноста дека се става на располагање на сите државни институции во интерес на спроведување на потребните процедури и утврдување на фактичката состојба. Во однос на делото за кое се однесуваат пријавите, потенцираме дека новото раководство на […]

ПОВЕЌЕ