Arrow
Arrow
Slider

ЕЛЕМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

Термоелектрани
3356 MWh
Хидроелектрани
4545 MWh
Ветерници
79 MWh

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,98 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕЛЕМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА

Јагленово наоѓалиште  „Живојно“ се планира да се реализира од 2018 до 2024 година. Вредноста на инвестициското вложување е околу 104 милиони евра. Главниот рударски проект за отворање и експлоатација на јагленот од наоѓалиштето „Живојно“ со примена на подземна технологија се изработува и се очекува да заврши годинава. Во фаза на подготовка […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

АД ЕЛЕМ ќе бара пониска цена за произведената електрична енергија

АД ЕЛЕМ ќе бара пониска цена за произведената електрична енергија

АД Електрани на Македонија од Регулаторната комисија за енергетика ќе побара определување на максималниот регулиран приход и намалување на цената на електричната енергија за 1,5 насто, најави д-р Драган Миновски, претседател на Управниот одбор и генерален директор на АД ЕЛЕМ,за време на денешната работна посета на најголемиот производител на електрична […]

ПОВЕЌЕ
АД ЕЛЕМ утре ќе ја реализира втората продажба на вишоци електрична енергија за годинава

АД ЕЛЕМ утре ќе ја реализира втората продажба на вишоци електрична енергија за годинава

Втората продажба на вишоци електрична енергија за годинава ќе се одржи утре (вторник, 22 мај) во просториите на Дирекција на АД Електрани на Македонија, по пат на аукциско надавање од страна на лиценцираните трговци и снабдувачи со електрична енергија со кои АД ЕЛЕМ има склучено рамковни договори. АД ЕЛЕМ минатата […]

ПОВЕЌЕ
АД ЕЛЕМ повторно ќе продава  вишоци електрична енергија

АД ЕЛЕМ повторно ќе продава вишоци електрична енергија

АД ЕЛЕМ повторно објавува продажба на  вишоци на електрична енергија, за јуни 2018г., во вкупни количини од 24.480 MWh електрична енергија, од кои 14.400 MWh се ,,базна” и 10.080 МWh се ,,врвна” eлектрична енергија. Продажбата ќе се одржи на 22 мај 2018г. (вторник) во просториите на Дирекција на АД ЕЛЕM […]

ПОВЕЌЕ