Охридското Езеро порибено со млади јагули

Како дел од општествената одговорност и грижата за заштитата и одржувањето на животната средина АД ЕЛЕМ во 2016 година изврши порибување на Охридско Езеро со подмладок од јагули. Охридското Езеро е порибено со околу 2.800 килограми или околу 90.000 парчиња млада јагула. Порибувањето се изврши три пати, и тоа – во јули, во октомври и во ноември.

Порибувањето е извршено на седум локации, во Радожда, Калишта и Сатеска во Струга, во близина на градското крајбрежје, во охридскиот дел кај одморалиштето „Андон Дуков“ и во близина на „Свети Јован“ – Канео, места кои се најпогодни според експертите, за опстанок на младите јагули поради густата вегетација и храната што се наоѓа таму. Следното порибување се предвидува за две години, со што ќе се продолжи праксата од минатото, кога на две години езерото се порибувало со околу 100.000 парчиња подмладок од јагула.