Известување по јавен повик по систем за квалификација јавна набавка бр.22665/2022/ К1, наш број 01-137/2022 К1

Известување ЕСМ

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 03.05.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА Резултати од набавката 03.05.2023 Results 03.05.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 03.05.2023 Request for bid 03.05.2023 Образец понуда 03.05.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 28 – 30.04.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА Резултати од набавката 28 – 30.04.2023 Results 28 – 30.04.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 28 – 30.04.2023 Request for bid 28 – 30.04.2023 Образец понуда 28 – 30.04.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 19 – 25.04.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА Резултати од набавката 19 – 25.04.2023 Results 19 – 25.04.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 19 – 25.04.2023 Request for bid 19 – 25.04.2023 Образец понуда 19 – 25.04.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 12 – 18.04.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА Резултати од набавката 12 – 18.04.2023 Results 12 – 18.04.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 12 – 18.04.2023 Request for bid 12 – 18.04.2023 Образец понуда 12 – 18.04.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09.04 – 16.04.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА Резултати од набавката 09.04-16.04.2023 ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 09.04-16.04.2023 Request for bid 09.04-16.04.2023 Образец понуда 09.04-16.04.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 11.04.2023

РЕЗУЛТАТИ ОД НАБАВКА Резултати од набавката 11.04.2023 Results 11.04.2023   ДОКУМЕНТИ ЗА ПОНУДА Барање понуди 11.04.2023 Request for bid 11.04.2023 Образец понуда 11.04.2023 Понудувачите коишто сакаат да учествуваат со доставување понуда, а немат потпишано Рамковен договор со ЕСМ Продажба, претходно да стапат во контакт со ЕСМ Продажба на следните електронски адреси: elemtrejd@elem.com.mk; sinisa.ivanovski@elem.com.mk; pavle.madzovski@elem.com.mk;

ПОВЕЌЕ

АПРИЛ – 2023

Јавен повик бр.03-2023 Public call No.03-2023

ПОВЕЌЕ

МАРТ – 2023

Јавен повик бр.02-2023 Public call No.02-2023

ПОВЕЌЕ

ФЕВРУАРИ – 2023

Јавен повик бр.01-2023 Public call No.01-2023 Измена на јавен повик бр.01-2023 Amendment to public call No.01-2023

ПОВЕЌЕ