Топлификација на Општините Битола, Могила и Новаци