Соопштение за продажби во месец Мај 2019

Соопштение за продажби во месец Мај 2019