Дебар утре без струја заради сервисирање на трансформаторот, граѓаните да соработуваат со институциите

АД ЕЛЕМ ја известува јавноста и жителите на Дебар дека заради сервисирање на трансформаторот преку кој Дебар се снабдува со електрична енергија, утре, 6.4.2019г, ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија на Дебар од 10 до 18 часот.

Станува збор за редовно сервисирање на регулациона склопка од регулациониот 110/35киловолтен трансформатор кој се наоѓа во хидроелектраната Шпилје, која постапка почна минатата недела и за која е потребно подолго време поради настанат дефект на дел од опремата.

Сервисирањето го врши овластениот сервисер ,,Кончар ИНГ” од Хрватска, кои во најкус рок обезбедија резервен дел, и истиот ќе го заменат во трансформаторот во текот на утрешниот ден.

Нагласуваме дека сервисирањето е од најголемо можно значење, со оглед на тоа што без регулациона склопка постои ризик од избивање на мрежата, настанување на целосно оштетување на електичните апарати на корисниците, долготрајно останување без електрична енергија на Дебар и сериозни можни последици за целиот електроенергетски систем на земјата со загрозување на неговата стабилност.

Од тие причини, зафатот во текот на утрешниот ден, сабота 6.4.2019г. е неопходен и граѓаните се замолуваат за трпеливост и соработка со институциите заради своја лична сигурност и сигурност на нивниот имот.