Јавни набавки

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 01-121/2017 за прибирање на понуди за набавка на масло за горење,мазут М1


Број: 01-121/2017
Датум: 20171024
Контакт: blagica.markovik@elem.com.mk

Квалификациски систем


Број: 01-130/2016/КС1
Датум: 20181228
Контакт: emil.pecakov@elem.com.mk