ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2009 ГОДИНА

Инвестициите во 2009 година се за проекти што се започнати и завршени во тековната година, но и за проекти што се во завршна фаза на реализација. Во 2009 година АД ЕЛЕМ инвестираше околу 37 милиони евра во следните проекти: Површински коп „Брод-Гнеотино“ Во околината на нашиот најголем енергетски капацитет РЕК „Битола“ се наоѓа површинскиот коп „Брод-Гнеотино“. Со експлоатацијата на копот се продолжува работниот век на ТЕ […]

ПОВЕЌЕ