Arrow
Arrow
Slider

ЕЛЕМ ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО

Термоелектрани
6077 MWh
Хидроелектрани
6339 MWh
Ветерници
328 MWh

КОТИ НА ОХРИДСКО ЕЗЕРО

Минимална кота 693,10 м.н.в.        Максимална кота 693,75 м.н.в.       Денешна кота 693,60 м.н.в.

ПРОИЗВОДСТВО

КАДЕ ПРОИЗВЕДУВАМЕ И КАКО

ЕНЕРГЕТСКА МАПА НА ЕЛЕМ
ТЕРМОЕНЕРГИЈА
ЕНЕРГИЈА ОД ВОДА
ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Свесни за неопходноста да ја заштитиме животната средина нашата компанија ги презема сите чекори за заштита на животната средина.

ПОВЕЌЕ

РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ

ИНВЕСТИЦИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО 2016 ГОДИНА

Јагленово наоѓалиште  „Живојно“ се планира да се реализира од 2018 до 2024 година. Вредноста на инвестициското вложување е околу 104 милиони евра. Главниот рударски проект за отворање и експлоатација на јагленот од наоѓалиштето „Живојно“ со примена на подземна технологија се изработува и се очекува да заврши годинава. Во фаза на подготовка […]

ПОВЕЌЕ
 

ПРЕС ЦЕНТАР

Соопштение

Соопштение

Во врска со кривичните пријави поднесени денеска од СВР Битола, АД ЕЛЕМ ја информира јавноста дека се става на располагање на сите државни институции во интерес на спроведување на потребните процедури и утврдување на фактичката состојба. Во однос на делото за кое се однесуваат пријавите, потенцираме дека новото раководство на […]

ПОВЕЌЕ
АД ЕЛЕМ ќе одвои 20 милиони евра за заштита на животната средина

АД ЕЛЕМ ќе одвои 20 милиони евра за заштита на животната средина

Преземено од МИА – Електрани на Македонија во својата Годишна инвестициска програма ќе одвои 20 милиони евра за еколошки проекти со кои ќе придонесе во заштитата на животната средина. Меѓу другото предвидени се финансиски средства и за реконструкција на електростатските филтри и за намалување на емисиите на прашина во РЕК Битола. […]

ПОВЕЌЕ
Тони Трајковски е вработен во АД ЕЛЕМ од 2007 година

Тони Трајковски е вработен во АД ЕЛЕМ од 2007 година

Поради интересирањето на јавноста во врска со работниот ангажман во АД ЕЛЕМ на поранешниот градоначалник на Гази Баба, Тони Трајковски, известуваме дека Трајковски е вработен во АД ЕЛЕМ од 2007г. како одговорен инженер. Подоцна е поставен за директор на подружницата Енергетика, од каде заминал на позицијата градоначалник на Општина Гази […]

ПОВЕЌЕ